Dne 1. března 2017 startuje ve spolupráci s bavorskými partnery, konkrétně z Technische Hochschule Deggendorf – Technologie Campus Freyung a e-Wald GmbH, projekt e-Road Písek – Deggendorf (projekt číslo 93).

Hlavním cílem projektu je vytvořit strategii pro orgány místní samosprávy, které chtějí integrovat strategii e-mobility do svých akčních plánů. Strategie bude založena na analýze transnacionálním ose, a to trase Písek – Deggendorf. Přidaná hodnota tohoto projektu spočívá v důkladné analýze a návrhu strategie, kterou mohou použít všechna města podobné velikosti jako Písek a Deggendorf (středně velká města). Zároveň tento projekt pokračuje a dále rozšiřuje již úspěšně realizované projekty e-šumava (na české straně) a e-Wald (na Bavorské straně).

Přeshraniční řešení tohoto projektu je dána potřebou sjednotit podmínky pro e-mobilitu (např. umístění nabíjecích stanic, parkovacích ploch a další infrastruktury, fakturace, financování provozních nákladů atd.) s cílem možnosti dalšího rozvoje e-mobility v mezinárodním kontextu. V současné době je tato problematika řešena zejména na národních úrovních, ale je potřeba jednotlivé aspekty e-mobility sjednotit i v mezinárodním měřítku. E-mobilita může také přispět k všestranné rozvoji regionů, ať již v oblasti ochrany životního prostředí, přeshraničního cestovního ruchu, lepší spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem apod.

Výsledky projektu jsou následující:

  1. Návrh strategie a plánu pro e-infrastrukturu v Písku a na pilotní trase Písek – Deggendorf,
  2. Vyhodnocení pilotní e-trasy Písek – Deggendorf z hlediska finančního a časového (investiční a provozní náklady),
  3. Doporučení pro plánovací dokumenty municipalit a inkluze e-mobility do rozhodovacích procesů a plánů středně velkých měst,
  4. Závěry a všeobecná doporučení pro středně velká města.

Máte-li zájem o více informací k projektu, neváhejte se na nás obrátit.