Pilně pracujeme na našem projektu e-Road Písek-Deggendorf (projekt číslo 93)!  Právě nyní jsme ve fázi vyhledávání vhodných lokalit pro umístění dobíjecích stanic, kterých je v Jihočeském kraji velmi málo. V celé ČR je evidováno okolo 250 dobíjecích míst, v jižních Čechách jich je zaznamenaných pouze 14. Právě dobře rozvinutá infrastruktura dobíjecích stanic je jedním z významných prvků pro plošné využívání vozidel s elektrickým pohonem a pro rozvoj elektromobility. Elektromobilita je cestou k čistému ovzduší, a i když je v jižních Čechách ovzduší ve srovnání s jinými kraji dobré, ani zde se nevyhneme znečištění, které způsobuje doprava. Emise produkované běžnými automobily významně poškozují zdraví obyvatel a mají vliv na skleníkový efekt. Elektromobil neprodukuje žádné místní emise ani hluk, jeho provoz je čistý a mnohem levnější. Pro tyto vlastnosti je velmi vhodný jako prostředek v osobní i hromadné dopravě. Rádi bychom připravili v Jihočeském kraji takové podmínky pro rozvoj elektromobility, abychom si zachovali krásné přírodní prostředí ve stavu, jakém je.