Strakonický hrad ožil elektromobilitou!

4. října se ve Strakonicích uskutečnil druhý workshop projektu e-Road Písek – Deggendorf (projekt číslo 93), zaměřený na propagaci elektromobility. Partnerem workshopu byla opět společnost TERMS a.s., E.ON ČR s.r.o., HUGO Bike s.r.o. a nově strakonický podnik Sportbike Pavel Skála Národní park Šumava. Dopolední blok workshopu byl opět určený studentům strakonických středních škol a odpolední blok veřejnosti města Strakonice.

Již po sedmé hodině ranní nastal na strakonickém hradě ruch. Přijížděla auta s vybavením určeným pro workshop, stavěly se stany, přivážela se elektrokola a elektrokoloběžky, pro potřeby testovacích jízd se nabíjel elektromobil společnosti E.ON Smart ed! Postupně přicházely strakoničtí gymnazisté a studenti VOŠ, SPŠ a SOU Strakonice. Po teoretickém úvodu, v němž se studenti kupříkladu dozvěděli, kdy vznikl první elektromobil ve světě, kdo stál u zrodu prvního českého elektromobilu, proč byly elektromobily na počátku 20. století vytlačeny automobily se spalovacími motory či jaká je maximální povolená rychlost elektrokola, byly zahájeny testovací jízdy. Do diskusí o elektromobilitě se zapojili nejen někteří nadšení studenti, ale též učitelé. Diskutovalo se o budoucnosti elektromobility, o jejích plusech i svízelích ve vyspělých zemích Evropy či o dobíjecích stanicích v ČR.

Odpolední blok workshopu byl zahájen v krásném prostoru Rytířského sálu strakonického hradu. Úvodního slova se ujal místostarosta města Strakonice, Milan Jungvirt, který hovořil o plánovaných dobíjecích stanicích a jejich umístění v rámci Strakonic. Řečnického slova se poté ujal Ing. Miloš Juha, Ph.D, náměstek ředitele NP Šumava. Představeny byly zkušenosti NP Šumava s konkrétními elektromobily, jejich jízdní vlastnosti či umístění dobíjecích stanic v národním parku. K pomyslnému řečnickému pultu se poté postavil Ing. Pavel Maule ze společnosti TERMS a.s., jenž byl hlavním garantem přednášky a jehož příspěvek byl všestranným úvodem do problematiky elektromobility. Pavel Maule oživoval přednášku vlastními názory a vizemi a zkušenostmi samotné společnosti TERMS a.s.

Po velmi zdařilém a zajímavém přednáškovém bloku následovaly testovací jízdy. Pavel Skála byl připraven na dotazy návštěvníků workshopu, stejně tak jako učitelé VOŠ, SPŠ a SOU Strakonice, kteří na nádvoří hradu dopravili experimentální elektrokolo a elektrokáru vyrobenou studenty a učiteli školy. Kromě elektrokol a elektrokoloběžek tak návštěvníci workshopu usedali také do elektrokáry a užívali si adrenalin z testovacích jízd.  K testovacím jízdám byl připraven také Smart ed! společnosti E.ON ČR s.r.o a Tesla X. společnosti TERMS a.s. U Tesly se opět náruživě postávalo a diskutovalo, až tyto dalekosáhlé prohlídky vozidla a diskuse vzbuzovaly obavy, zda Tesla k testovacím jízdám vůbec vyjede. Kdo si však počkal, ten odcházel s hlubokým zážitkem.

Partnerům obou našich workshopů v Písku i ve Strakonicích děkujeme za výbornou spolupráci a poskytnutí elektrovozidel k testovacím jízdám. Záznam z přednášky ve Strakonicích očekávejte již brzy na www.youtube.com!